Sanering Värmland

Säker sanering av asbest och PCB

PCB

Effektiv PCB-sanering

Vi utför sanering av PCB i hela Värmland och även i norra Dalsland. PCB var mellan 1956 och 1973 vanligt som mjukgörare i fogmassor och även som beståndsdel i transformatorer och kondensatorer, tills det upptäcktes vara så farligt för människor, djur och miljö att det förbjöds.

Fortfarande finns det PCB kvar i hus från den här tiden, och om du upptäcker att det finns PCB i ditt hus är det mycket viktigt att du låter sanera det. PCB läcker, till skillnad från asbest, ständigt ut i närmiljön och orsakar stora skador både på människors hälsa och i naturen.

Vad är PCB?

PCB står för Polyklorerade Bifenyler och är en grupp kemikalier ursprungligen avsedda för industrin. PCB lanserades till en början som ett brandsäkert alternativ till olja i elektriska transformatorer och kondensatorer.

Redan på 30-talet upptäckte man att PCB gav upphov till bland annat blåsor och leverskador hos personer som handskades med det, men ändå började det tillverkas i stor skala och mellan 1956 och 1973 användes det bland annat som mjukgörare i fogmassor. PCB är mycket vanligt i fönsterfogar och isolerrutor från den här tiden, och man använde också PCB i rörelsefogar mellan betongsegment i många av miljonprogrammets bostäder.

Ett av våra allvarligaste miljögifter

PCB är persistent, vilket innebär att det har extremt lång nedbrytningstid. Samtidigt är det fettlösligt och sätter sig i fettvävnaden på människor och djur och kan orsaka cancer. Mellan 1956 och 1973 tillverkades mer än 1,2 miljoner ton PCB och användes i hus och och andra konstruktioner. Det räknas idag som ett av våra allra farligaste miljögifter. Därför är det mycket viktigt att man inte försöker avlägsna fogar med PCB på egen hand, utan anlitar en specialist på PCB-sanering.

Hur utförs PCB-sanering?

Fogar med PCB skärs bort med en oscillerande kniv, och därefter slipar vi även minst 2 millimeter för att få bort alla rester av PCB som kan finnas kvar. För att inte riskera att giftet läcker ut i naturen kopplar vi verktygen till en stor dammsugare som suger in materialet i en behållare, som vi sedan använder för att forsla PCB-resterna till en förbränningscentral, där de bränns upp.

Det är också mycket viktigt att marken runt arbetsplatsen täcks med en duk, så att inga sliprester hamnar där och riskerar att läcka ner i jorden. Självklart har alla som jobbar med saneringen heltäckande skyddskläder och skyddsmask.

Vi hjälper hus- och fastighetsägare i hela Värmland

Vi har sanerat PCB i flerbostadshus i Karlstad, Arvika, Sunne, Kristinehamn, Säffle, Forshaga, Kil och Filipstad, och även hjälpt husägare på mindre orter med att få bort PCB ur sina bostäder. Vi åtar oss uppdrag över hela Värmland och även i norra delarna av norra Dalsland.

Särskilt vanligt är det med PCB i de så kallade miljonprogramshusen, som började byggas i mitten av sextiotalet. Det kan dock finnas PCB  i vilket hus som helst som byggts mellan 1956 och 1973. Om du är osäker på om ditt hus innehåller PCB, kontakta oss så hjälper vi dig med en inspektion.

Vi gör ditt hus fritt från PCB