Sanering Värmland

Säker sanering av asbest och PCB

Få ditt hus fritt
från farliga ämnen

Sanering Värmland

Behöver du hjälp med sanering i Värmland? Vi är ett värmländskt företag som utför kompetent och säker sanering av asbest och PCB. Vi använder oss endast av metoder som är säkra för såväl er som för huset och vår personal. 

När du anlitar oss för en sanering kan du vara säker på att du får ett professionellt utfört arbete, där alla hälsofarliga ämnen avlägsnas helt och hållet. Efter en sanering är ditt hus eller ditt kontor fullständigt säkert ur hälsosynpunkt.

Vi hjälper både privatpersoner och företag i Karlstad, Arvika, Sunne, Kristinehamn, Säffle, Forshaga, Kil, Filipstad och däremellan. Kort sagt - i hela Värmland.

Kontakta oss idag och boka tid för en inspektion!

sanering vid rivning av kakel

Asbest och PCB

Vi utför sanering av både asbest och PCB. Dessa båda ämnen användes flitigt under förra århundradet på grund av sina goda byggnadstekniska egenskaper. Asbest har hög hållfasthet, ger bra isolering och är dessutom brandsäkert. PCB-vätskor, som bland annat användes som mjukgörare i fogmassor, är värmetåliga, stabila och isolerar bra.

Men båda dessa material upptäcktes också ganska snart ha skadliga effekter på både människor och miljö, och därför måste man sanera byggnader där de förekommer. Medan asbest är ofarligt medan det sitter inkapslat i till exempel eternitplattor, så läcker PCB hela tiden ut i närmiljön och orsakar skador på både människor och djur.

Därför bör asbestsanering ske inför en renovering eller en ombyggnad, medan en PCB-sanering måste ske omedelbart när man upptäcker att till exempel isolerglas eller fönsterfogar innehåller PCB.

Vikten av att utföra sanering på rätt sätt

När man utför sanering av asbest och PCB är det oerhört viktigt att man följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Allt farligt material måste avlägsnas, samlas in och forslas till slutförvaring. Riskerna med att det farliga avfallet läcker ut i naturen är så allvarliga att en bristfällig sanering faktiskt är sämre än att man inte sanerar alls.

Vi följer alltid branschens standard för sanering och vi ser till att det inte finns någon asbest eller PCB kvar i byggnaden när vi är klara. Vi tar hand om avfallet och ser till att det tas om hand på rätt sätt.

Vår personal är vår viktigaste tillgång

Sanering är ett hälsovådligt arbete, och vi är alltid måna om att vår personal arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Därför går vår personal regelbundet på fortbildning och vi ser till att alla som arbetar med sanering av asbest och PCB har koll på hur man utför en säker sanering på bästa sätt. All vår personal går dessutom på regelbundna hälsokontroller för att se till att de inte tar skada av arbetet.

gasmask och skydd

Ett gott resultat

Det enda godtagbara resultatet efter en sanering är att alla farliga ämnen helt avlägsnas. Dessutom får inte husets tekniska funktioner, som till exempel isoleringen ha försämrats. En dåligt utförd sanering kan tyvärr göra att andra delar av husets konstruktion tar skada.

Vi ser till att saneringen av ditt hus sker på ett genomarbetat och säkert vis som rensar ditt hus från farliga ämnen och samtidigt inte åsamkar det någon skada.

Vi sanerar i alla delar av Värmland

Det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra innan våra hus och byggnader i Värmland är helt fria från miljö- och hälsofarliga gifter. Vi har hjälpt husägare att sanera asbest och PCB i hela Värmland. Karlstad, Arvika, Sunne, Kristinehamn. Säffle, Forshaga, Kil och Filipstad har alla bebyggelse från miljonprogrammets dagar, då PCB användes flitigt i fogar, och eternitplattor med asbest förekommer på hus över hela Värmland.

Låt oss hjälpa dig med saneringen av ditt hus eller kontor. Vi erbjuder dig professionell och säker sanering av asbest och PCB enligt branschens föreskrifter, och vi ser till att rensa ut allt gift och ser till att det forslas bort på ett säkert sätt. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

 

Vi hjälper dig med sanering i Värmland