Sanering Värmland

Säker sanering av asbest och PCB

Asbestsanering

Säker asbestsanering i bostäder och kontorsbyggnader

Vi erbjuder säker och effektiv asbestsanering i hus och lägenheter i hela Värmland. Asbest i bostaden innebär alltid en potentiell hälsorisk. Vi säger potentiell, eftersom asbest inte utgör något hot mot din hälsa så länge det sitter fast och är inkapslat. Det är när man bearbetar materialet som innehåller asbest som asbestdamm frigörs och lätt kan andas in.

Vi erbjuder asbestsanering i Karlstad, Arvika, Sunne, Kristinehamn, Säffle, Forshaga, Kil, Filipstad och mindre orter i Värmland och norra Dalsland. Hos oss får du en professionell och säker asbestsanering som gör ditt hus helt fritt från de hälsorisker som förknippas med asbest.

Vad är asbest?

De flesta känner till asbest och att det kan vara skadligt, men alla är kanske inte helt på det klara med vad asbest egentligen är. Lite förenklat kan man säga att asbest är ett samlingsnamn för olika mineraler, som har det gemensamt att de är långfibriga och kristalliserade. Asbest förekommer i naturen, främst i Nordamerika, Ryssland och södra Afrika, men har använts i byggnader över hela världen.

Detta beror på att asbest har en rad tekniska egenskaper som gör det utmärkt som byggmaterial. Det är hållfast och smidigt, har hög isoleringsförmåga både mot värme och ljud. Dessutom är det mycket brandsäkert och har hög kemisk beständighet.

Mycket hälsofarligt vid inandning

När man borrar, sågar, bryter eller på annat sätt gör åverkan på material som innehåller asbest, så släpper det ifrån sig små, små fibrer som bildar ett fint damm. Det finns som sagt olika typer av asbest, men gemensamt för dem alla är att fibrerna, när de andas in och kommer ner i lungorna, kan orsaka andningsbesvär och även svåra sjukdomar som asbestos (dammlunga), lungcancer och så kallad mesoteliom, en annan mycket aggressiv form av cancer.

Om du till exempel gör en renovering eller ombyggnad och släpper loss asbestfibrer, kan de sedan finnas i inandningsluften i din bostad under en mycket lång tid. Därför måste du alltid se till att det görs en asbestsanering om du vill renovera och du misstänker att det finns asbest i din bostad.

sanering i värmland

Vanligt i hus fram till 1980-talet

Asbest förbjöds i Sverige 1982, men fram till dess användes det flitigt inom husbyggnation och även vid tillverkning av byggmaterial. Bor du i ett hus byggt innan 1982 finns därför ganska stor risk att det finns asbest i det. Ur en byggnadsteknisk aspekt finns inget att anmärka på detta, huset håller antagligen mycket god byggkvalitet.

Däremot finns en stor risk att du vid en renovering eller ombyggnad frigör asbestdamm som inverkar negativt på din boendemiljö. Därför bör du låta undersöka om det förekommer asbest i huset du bor i, oavsett om du bor i lägenhet eller villa.

Hur vet jag om det finns asbest i mitt hus?

Om du bor i ett hus byggt före mitten av 80-talet och vill ta reda på om det finns asbest inbyggt i det, kontakta oss så kan vi göra en inspektion av din bostad. Ofta kan vi se direkt bara genom att e ossomkring i ditt hus eller lägenhet om det finns material som innehåller asbest, och vi kan då tillsammans göra upp en plan för hur en sanering ska ske på bästa sätt. Att utföra en asbestsanering är alltid bra, efersom det garanterar att varken du och din familj, eller framtida boende i huset, riskerar att bli sjuka.

Professionell asbestsanering i Värmland